Untitled Document
          wersja polska
           
o nás služby případové studie reference kariéra kontakty
       

Tomáš Peterka
creative director

       
 
full service
internet
TV
rozhlas
tisk

Internet je dnes užíván jako účinný marketingový nástroj, který otevírá globální tržní prostor. Firmy tak nejsou ve svých aktivitách omezovány pouze na oblasti svého obchodního regionu, ale mohou své služby a produkty nabízet prostřednictvím jediného komunikačního kanálu všem potenciálním zákazníkům na celém světě. Obchodování prostřednictvím internetu nabízí možnost rozšiřování obchodních aktivit při současném snižování provozních nákladů. Internet však samozřejmě nabízí i nové formy pro uplatnění reklamy. Elektronická propagace a komunikace s příslušnou cílovou skupinou je mnohem snazší, rychlejší a méně nákladná. Důležitým předpokladem moderního fungování Vaší firmy je vhodně komunikovat své služby a výrobky prostřednictvím srozumitelné a přehledné webové prezentace. Velice důležitým faktorem je správné rozvržení prezentace (tzv. storyboard), struktura a styl publikovaných informací, vhodné formulace textových pasáží a dodržení jednotného firemního stylu.

   
legal info