Untitled Document
          wersja polska
           
o nás služby případové studie reference kariéra kontakty
       

Tomáš Peterka
creative director

       
 
full service
internet
TV
rozhlas
tisk

Tištěná reklama patří k tradičním informačním kanálům, který se může po nástupu elektronických médií zdát méně důležitý. Nicméně sptřebitel je na tuto reklamu zvyklý a v kombinaci s kampaní v elektronických médiích (rádio, televize, internet) je stále účinná a efektivní, především díky ceně. Proto dobré propojení kampaně v jednotlivých médiích s reklamou tištěnou při dodržení firemní korporátní kultury je dobrým krokem. Vhodně zvolený kanál (denní tisk, reklamní noviny, letáky, plakáty) může významě podpořit prodej značky, zboží, nebo služby.

   
legal info